RSS Facebook Twitter Mail

Les ordenances

El rerefons del projecte és treballar a favor de la reducció i el control de la publicitat, però això s'ha afegit un apartat on poder descarregar la base d'unes ordenances municipals per a promoure la regulació de la publicitat en diferents municipis de Catalunya.

A Caldes de Montbui, s'harribat a presentar una instància General a l'Ajuntament per a denunciar que una de les empreses de distribució no complia les ordenances municipals actuals del municipi, aquestes són insuficients en tant que només procuren per el civisme i la convivència dels veïns però en cap cas es valora o s'intenta reduir l'impacte ambiental.
 
Tot i així esperava que l'ajuntament donés alguna resposta oficial o no oficial a la instància presentada, els silenci administratiu un cop més ha treballat en detriment del medi ambient i el que és pitjor, en contra de les seves ordenances municipals, ja que el problema actualment persisteix i sembla que va en augmentDocuments
Proposta Ordenança municipals PDF 0,1MB
És permet qualsevol ús d'aquest document ni tant sols cal citar-ne l'Autor

Proposta d'ordenança municipal ODT 0MB
És permet qualsevol ús d'aquest document ni tant sols cal citar-ne l'Autor
Logotip
Oriol Ferràndez Grau © 2009 - 2014
Pàgina web allotjada a Oriolet.net